Utvecklingen av Logistikposition Ramlösa inleds, Catena investerar 950 Mkr och bygger tre logistikanläggningar

Catena inleder byggnationen av tre logistikanläggningar i Helsingborg om totalt cirka 75 000 kvm, en investering om 950 Mkr. Anläggningarna, som blir ett nytt landmärke i staden, sätter standarden för framtidens logistikfastigheter.

2023-06-13 kl.08.00  

De nya anläggningarna uppförs av Catena på fastigheterna Vevaxeln 1 och Vipparmen 1 för vilka Catena och Nowaste Logistics tilldelades markanvisning 2021 efter en markanvisningstävling på initiativ av Helsingborgs Stad. En avsiktsförklaring har skrivits med hyresgästen Nowaste Logistics om att förhyra samtliga ytor. Helsingborgsregionen är sedan länge ett erkänt logistikläge med utmärkta transportförbindelser och närhet till befolkningscentra i Öresund och Europa – det aktuella markområdet omfattar cirka 154 000 kvm invid E6, i höjd med Ramlösa i Helsingborg och betecknas som ett av de bästa lägena i regionen.

Catenas ambition för nya Logistikposition Ramlösa är att området ska utvecklas hållbart, användas effektivt och utformas estetiskt tilltalande. Att skapa attraktiva arbetsplatser och ett område som uppskattas av besökare är centralt i projektet. De tre anläggningarna som uppförs på området omfattar en höglagerdel och kommer att nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar där målsättningen är en miljöcertifiering enligt BREEAM Excellent. Catena arbetar med certifieringar som ett verktyg för att säkerställa robusta och resilienta byggnader. Projektet är det första i Sverige som registrerats enligt BREEAMS nya manual i v.6.0 som linjerar med EU:s taxonomiförordning för nyproduktion. Byggnaderna kommer rymma innovativa lösningar gällande vattenbesparing och energi – där en större solcellutbyggnad i kombination med batterilagring utgör en viktig del. Vidare är målet att öka andelen återbrukat för att minska den negativa klimatpåverkan som sker vid nybyggnation och den biologiska mångfalden i området ska bevaras och gynnas i så hög grad som är möjligt genom genomtänkta grönytor.

– Nowaste har varit med i processen och planeringen av Logistikposition Ramlösa sedan start. Det känns fantastiskt att gå in i genomförandefas och vidareutveckla ett redan starkt samarbete med ett projekt som har potential att sätta standarden för hur framtidens logistikanläggningar ska se ut och fungera, säger Jörgen Eriksson, VD Catena.

– Det är oerhört glädjande att vi tillsammans med Catena kan göra denna satsning. Vi upplever en mycket stark efterfrågan för de tjänster vi erbjuder på marknaden. Nya kvadratmetrar är en utmaning för oss och vi sätter stort värde på det förtroende staden gett oss i att utveckla detta område. Nu fortsätter vi arbetet mot att möta framtida krav om hållbarhet och effektivitet, vi som logistikbolag måste vara en del av samhällsutvecklingen och ta vårt ansvar för en smartare konsumtion genom bättre logistik, säger Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

Nowaste Logistics är ett av branschens mest progressiva och snabbväxande logistikbolag med fokus på hanteringsintensiv logistik och med kärnkompetens inom automation, IT och ledarskap. Inte långt från Logistikposition Ramlösa ligger Catenas Logistikposition Tostarp där Nowaste Logistics är största hyresgäst med tre anläggningar tillsammans med bolag som Postnord och Freja. Under april 2023 pressmeddelades att Catena även uppför en ny logistikanläggning för Nowaste Logistics i Jönköping. Nowaste Logistics är ett helägt dotterbolag inom Dole plc. – det ledande företaget inom färska frukter och grönsaker, listade på NYSE.

Sammanfattning

  • Omfattar tre nya logistikanläggningar om totalt cirka 75 000 kvm
  • Den totala investeringen väntas uppgå till 950 Mkr
  • Beräknat driftsöverskott 66,5 Mkr
  • Investeringen finansieras via egna medel och tillgängliga krediter
  • Målsättningen är certifiering enligt BREEAM Excellent

Byggnationen inleds efter sommaren 2023, beräknad inflyttning senast januari 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg, Tel. 0730-70 22 60 goran.jonsson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-13 08:00 CET.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.