Med stora takytor kommer stora möjligheter.

Catena arbetar aktivt med att installera solceller på taken på våra fastigheter. Totalt har Catenas solcellsanläggningar en beräknad årlig produktion om cirka 4 494 320 kWh. Elen räcker till 225 villor där el används för uppvärmning eller 899 villor där fjärrvärme eller annan värmekälla än el används.

Målet är att på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt bidra till en bättre miljö. Vi håller oss ständigt uppdaterade på senaste teknik och leverantörer inom branschen. Catenas målsättning är att samtliga nybyggnationer bör innehålla en solcellsanläggning anpassad efter fastighetens och hyresgästens förutsättningar.

Catena har 19 solcellsanläggningar installerade. Beräknad toppeffekt cirka 6 400 kWp.

Backa 23:2  
Bleket 2  
Broby 57:5  
Bunkagården Mellersta 2  
Dikartorp 3:12  
Frukthallen 3  
Häryda Solsten 1:102 (1)  
Häryda Solsten 1:102 (2)  
Mappen 3  
Mappen 4  
Norra Varalöv 31:11 (1)  
Norra Varalöv 31:11 (2)  
Plantehuset 3 (1)  
Plantehuset 3 (2)  
Snesholm 1:16  
Sunnanå 12:52 (1)  
Sunnanå 12:52 (2)  
Tahe 1:64  
Tågarp 16:17