Personuppgiftshantering vid rekrytering

När du ansöker om en tjänst eller visar intresse för att arbeta på Catena genom en spontanansökan behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna utgörs av de uppgifter du tillhandahåller i samband med din ansökan eller intresseanmälan såsom namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, CV, personligt brev, intyg och/eller betyg för studier, tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare och eventuellt annan information som du frivilligt lämnar till oss. Vi kan också komma att behandla personuppgifter som består av noteringar om dig från intervjuer, referenssamtal och resultat från eventuella tester och bakgrundskontroll.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vid rekrytering av nya medarbetare är behandling av personuppgifter nödvändig enligt den legala grunden ”berättigat intresse”. För vissa tjänster kan vi välja att göra bakgrundskontroll innan vi erbjuder anställning och det förekommer också att vi begär in intyg, exempelvis betyg från utbildning. När så är fallet inhämtar vi ditt samtycke under ett senare skede i rekryteringsprocessen och inte i samband med att du ansöker om tjänsten.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om din ansökan avser en annonserad tjänst och inte leder till anställning sparar vi uppgifterna i två år, för det fall vi skulle behöva dem vid en eventuell talan om diskriminering. Om du har gjort en spontan intresseanmälan sparar vi dina personuppgifter i två år.