Under 2020 inledde Catena ett projekt för installation av laddstolpar tillsammans med DHL. Totalt har 12 av Catenas fastigheter, från norra till södra Sverige, identifierats som möjliga fastigheter för totalt 54 laddstolpar för DHL:s tjänstebilar.

Laddstolparna är tillverkade av återvunnen aluminium och kan ladda upp till 2x22 kW. Från laddstolparna går det att få ut statistik, schemalägga laddning, ändra effekt samt optimera och övervaka elanvändningen. De går även att lastbalanseras – för dynamisk fördelning av tillgänglig ström.

Varje fastighet är försedd med en 4G router med SIM-kort som installerats för att kommunicera med laddstolparna via Wifi. Projektet genomförs i samarbete med Klimatklivet, som erbjuder investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det är viktigt för oss att kunna leverera lösningar till våra kunder som gynnar Sveriges miljömål att begränsa klimatpåverkan, samtidigt som vi bidrar till spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa.

Fler case