Vinster för både miljö och ekonomi

Under 2018 gjorde Catena investeringar i fastigheten Solsten 1.102 i Göteborg, där Oriola är hyresgäst. Konvertering från fjärrvärme till bergvärme med borrning av 26 energihål innebar en reducering på 980 000 kWh per år i energianvändning. Detta motsvarar en årlig besparing på cirka 750 000 kr. Det innebär 78 procent lägre energiförbrukning än Boverkets gällande krav och betydligt mindre miljöpåverkan.

  • Graph Down
    980 000 minskad energianvändning, kWh/år
  • Money
    750 000 årlig besparing, kronor
Ingenting har lämnats till slumpen när vi gör de här energieffektiviseringsåtgärderna. Tillsammans med Oriola säkerställer vi att anläggningen har optimala energilösningar som fullt ut möter verksamhetens behov och verkligen är hållbara över tid.

Jonas Larsson, fastighetsförvaltare på Catena

Fler case