Minskade energiförluster

Att energieffektivisera våra fastigheter är en av de viktigaste åtgärdena för Catena ur miljösynpunkt, men även ur kostnadsbesparingssynpunkt.

Vi genomförde ett av de största energiprojekten under 2019 på fastigheten Vångagärdet 20 i södra Helsingborg. Byggnaden som uppfördes mellan 1958 och 1988 omfattar ca 26 000 kvm bestående av drygt 12 000 kvm produktions- och lagerytor och resterande kontor samt övrig yta. I fastigheten har Catena sitt huvudkontor.

Tillsammans med Öresundskraft valde Catena att konvertera fastigheten från ett befintligt gas- och ångsystem till fjärrvärme. Uppvärmning med gas var både dyr och ineffektiv, då en gammal ångpanna innebar stora energiförluster. Med syfte att skapa ett bra inomhusklimat, minskad miljöbelastning och en effektiv och trygg drift anslöts byggnaden till fjärrvärmenätet. Energin från fjärrvärmenätet består av nära till 100 procent återvunnen energi.

Projektet är en ekonomiskt och miljömässigt klok lösning. Vi förväntar att systembytet kommer leda till en årlig besparing på ca 900 000 kr och runt 765 ton CO2e. Det motsvarar cirka 300 bilar som kör 1500 mil/år.

  • Graph Down
    765 årlig besparing, ton CO2e
  • Money
    900 000 årlig besparing, kr

Fler case