Catena arbetar kontinuerligt med att sänka fastigheternas klimatavtryck och driftskostnader genom att effektivisera energianvändningen i fastigheterna. Ett bra exempel på detta är Catenas område på Köpetorpsgatan precis intill flygplatsen i Linköping.

På området har Catena tre logistikanläggningar om 57 000 kvm med bland annat Arla, ICA och Bring som hyresgäster. Dessutom har Catena mark för ytterligare en byggnad om cirka 10 000 kvm.

För de tre befintliga byggnaderna, samt för en framtida fjärde byggnad, byggs ett nytt gemensamt energisystem som blir helt självförsörjande och som kommer att kopplas bort från fjärrvärmesystemet. Det nya systemet bygger på att värmen, som kylmaskinerna i den ena byggnadens fryslager genererar, lagras i ett geoenergilager bestående av cirka 50 borrhål med ett sammanlagt borrdjup av 15 000 meter.

  • Graph Down
    249 CO2-besparing, ton/år
  • Solceller
    74% minskad energianvändning

Fastigheternas respektive system kopplas samman och värmen som genereras av frysarna kan användas till uppvärmning i samtliga fastigheter. Den totala värmeförbrukningen beräknas minska till 10 kWh/kvm, genomsnittet för Catenas fastighetsbestånd är 38,5 kWh/kvm. Att kombinera energisystem för flera fastigheter är något som Catena arbetar vidare med.

Fler case