Lönsam kombination av geoenergi och solceller

I flera av Catenas fastigheter finns möjlighet att ersätta fjärrvärme med olika typer av geoenergilösningar. I fastigheter som innehåller kyl-frysanläggningar kan en kombination med solceller ge ännu bättre lönsamhet i projekten samtidigt som växthusgasutsläppen minskar ytterligare. Under 2018 investerade vi i en sådan anläggning i fastigheten Dikartorp 3:12 som ligger i Jakobsberg utanför Stockholm.

Fastigheten innehåller en kyl-frysterminal. Därför har den har ett stort behov av kyla, samtidigt som andra delar av fastigheten har lokaler med värmebehov. Den överskottsenergi som skapas av kylaggregaten återvinns och används i andra delar av fastigheten. I kombination med bergvärmeanläggningen ger detta möjlighet att täcka fastighetens värmebehov på ett mycket effektivt sätt. 

Solcellsanläggningar lämpar sig bra för denna typ av fastigheter eftersom kyl-frysterminaler har extra stort behov av energi under sommarhalvåret. Solcellerna genererar mest el under sommarmånaderna, då kyl-frysanläggningen har störst behov av el för att driva kylaggregaten.

Under sommarhalvåret när fastigheten ett lägre värmebehov kan istället den överskottsvärme som skapas i kylaggregaten användas för att återladda geoenergianläggningens energilager. Återladdningen av värme i borrhålen gör geoenergianläggningen rustad för den kallare delen av året och skapar därmed bättre möjligheter att täcka värmebehovet på ett effektivt sätt under hela året. 

Vi kunde konstatera under den första hela månaden med anläggningens nya energimätare igång att värmeförbrukningen, om vi korrigerar med normalår, hade minskat med hela 78 procent jämfört med föregående år. Smartare energilösningar med ny teknik är en vinst för både oss och våra hyresgäster – men framförallt är det en hållbarhetsvinst för miljön.

  • Hus
    8,3 projektkostnad, Mkr
  • Graph Up
    13,1% direktavkastning
  • Calendar
    7,6 återbetalningstid, år

Fakta om anläggningen

Geoenergianläggningen består av 20 energibrunnar med en borrlängd av 225 meter vardera och tre värmepumpar med värmepumpseffekt om 264 kWh. Solcellsanläggningen består av 943 solcellsmoduler á 270 W och beräknas ge 248 000 kWh/år.

Fler case