Catena utvärderar ständigt möjligheter för alternativa materialval. I Catenas fastighet Björröd 1:208 som ligger i Härryda kommun är stommen byggd i limträ. Träbyggande ger miljöfördelar i och med att förädlingen av trä är relativt energisnål och energiåtgången under byggprocessen är lägre än vid traditionellt byggande. Den aktuella fastigheten hyr Catena ut till nöjesparken Liseberg.
– Utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är den här lösningen mycket intressant, menar Jonas Arvidsson som är Catenas regionchef i Göteborg.

Fler case