Catena utvärderar ständigt möjligheter för alternativa materialval. I Catenas fastighet Björröd 1:208 i Härryda kommun är stommen byggd i limträ. Att bygga med trä ger miljöfördelar eftersom förädlingen av trä är relativt energisnål och energiåtgången under byggprocessen är lägre än vid traditionellt byggande. Den aktuella fastigheten hyr vi ut till nöjesparken Liseberg.
– Utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är den här lösningen mycket intressant, menar Jonas Arvidsson, Catenas regionchef i Göteborg.

Bjorrodliseberg 030

Fler case