Catena har bikupor vid flera av våra fastigheter. Det är del av vårt arbete för att fastighetsbeståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030. Vårt mål är att främja artrikedom med stor genetisk variation, på vissa platser bidrar bikupor till detta och på andra platser fungerar andra insatser bättre för att nå målet. Genom väl underbyggda initiativ kan vi på olika sätt bidra till att förbättra biodiversiteten på alla våra befintliga fastigheter.

Kul fakta

Visste du att honung är en ren naturprodukt med en fantastisk hållbarhet utan några tillsatser? Livsmedelsverket föreskriver 24 månader från tappning.

Hur vet vi att det vi gör är bra?

Vi följer utvecklingen av olika initiativ kring hur vi ska mäta biologisk mångfald. Vår ambition är att kvantifiera naturvärden för att kunna säkerställa nettonoll påverkan vid nyetableringar. Vi ser också stora möjligheter att förbättra biodiversiteten på våra befintliga fastigheter. Äldre fastigheter har inte sällan byggts utan hänsyn till naturvärden och vi kan genom olika insatser uppnå nettopositivitet.

En viktig del av arbetet handlar om att bygga kunskap internt och externt. Vi vill utveckla både vårt erbjudande och våra arbetssätt. En del av det arbetet handlar om att utveckla relationer med byggentreprenörer och våra hyresgäster för att öka förståelsen kring varför biodiversitet är viktigt. Att arbeta mer aktivt med frågorna och sträva efter att vända en negativ påverkan till en positiv är utan tvekan utmanande. Ännu har vi inte alla svar på hur vi kommer att arbeta med biodiversitet och vi har mycket kvar att lära oss.

Du kan läsa mer om Catenas hållbarhetsarbete och mål här.

Fler case