Med biodiversitet i fokus

Vid Logistikposition Tostarp i Helsingborg har Catena gjort flera insatser för att gynna den biologiska mångfalden på området.

Vi har exempelvis anlagt flera grönytor med ängsgräs, lökväxter och andra inhemska perenner som lockar till sig pollinerare. Vid fastigheterna har vi placerat fågelholkar anpassade efter tornfalkarna som finns i närområdet. I anslutning till entréerna finns även planteringar.

Catena 16000 Bak
Dsc01578 B
Dsc01568 2
Dsc01572 2
Catena 15863 Bak
Biodiversitet2

I nästa steg kommer vi att komplettera arbetet på vallen mot motorvägen. Här ska arter som är särskilt gynnsamma för biodiversitet planteras.

Du kan läsa mer om Catenas hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsmål här.

Fler case