Effektivt samarbete med Boozt i Ängelholm

Boozt är ett börsnoterat nordiskt teknikföretag som säljer mode och livsstil online. Företaget erbjuder sina kunder ett samlat och modernt urval av varumärken som är relevanta för en mängd olika livsstilar, främst via webbutiken boozt.com.

Boozt strävar efter att erbjuda en bekväm shoppingupplevelse med höga servicenivåer, konsekventa användarupplevelser på både mobila och stationära enheter, snabba leveranser och enkel retur. All hanterings- och distributionsverksamhet är koncentrerad till en högeffektiv och automatiserad anläggning utanför Ängelholm.

Teknik och logistik är en central del i Boozts erbjudande. Vår lönsamhet bygger på att vi kan hantera alla flöden så effektivt som möjligt. Catena har varit en partner för oss när vi expanderat vår anläggning i Ängelholm och deras lyhördhet och kunskap, inte minst för hållbara lösningar, värdesätter vi.Sandra Gadd, CFO Boozt

Boozt flyttade under hösten 2020 in i en 22 800 kvm nybyggnation i anslutning till Boozts befintliga anläggning. Byggnaden miljöcertifierades enligt Miljöbyggnad Silver med strikta krav på energi, inomhusmiljö och materialval. En solcellsanläggning om 255 kW installerades på anläggningens tak.

Fler case