Delårsrapport januari – juni 2015

2015-07-13 kl. 07:00

  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 227,6 Mkr (211,6).

  • Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 173,0 Mkr (160,4).

  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 113,6 Mkr (102,1).

  • Periodens resultat ökade till 373,9 Mkr (46,8), motsvarande ett resultat per aktie om 14,6 kr (1,9), varav värdeförändringar på derivat ingår med 37,5 Mkr (-64,0) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 207,4 Mkr (21,9).

Periodens stora händelse är utan tvekan försäljningen av vårt utvecklingsprojekt ”Haga Norra” i Solna. Försäljningen av ”Haga Norra” bidrar med över 100 Mkr till resultatet men ger framförallt en starkare balansräkning och ett likviditetstillskott över tid på närmare en miljard.

Det goda resultatet från den löpande förvaltningen i kombination med det lyckade utvecklingsarbetet och därmed högre fastighetsvärden samt försäljningen av Haga Norra gör att vi noterar ett mycket bra halvårsresultat på hela 374 Mkr.

Catena har under perioden förvärvat två fastigheter för 140 Mkr och dessutom tecknat avtal om förvärv av ytterligare tre fastigheter för knappt 200 Mkr. Vi kommer att fortsätta förvärva fastigheter när rätt tillfälle ges, men ser framför allt att tillväxt kommer att ske via egen nyproduktion.

Vår utveckling, renodling och tillväxt har fortsatt och Catena kommer på ett hållbart sätt och genom samarbete med våra kunder utveckla framtidens logistiklösningar.säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44               

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.