Bokslutskommuniké januari–december 2013

2014-02-27 kl. 08:40

• Fastighetsintäkterna uppgick under året till 316,8 Mkr (286,2)

Driftsöverskottet uppgick till 221,3 Mkr (184,9)

Årets resultat blev 138,4 Mkr (220,3) motsvarande ett resultat per aktie om 9,81kr (19,26) varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 33,3 Mkr (53,5)

Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 (1,00) kr per aktie

Catena har under hösten förvärvat en portfölj av logistikfastigheter från Brinova för ett fastighetsvärde om 3 828 Mkr

2013 blev ett minst sagt händelserikt år för Catena. Verksamheten under årets inledande nio månader bestod i huvudsak av att bevaka den pågående planprocessen för fastigheten Stora Frösunda samt se om hyresgästen Bilia. I månadsskiftet september/oktober förvärvades Brinovas bestånd av logistikfastigheter och i samband med detta tillträdde jag och merparten av organisationen från Brinova nya tjänster i Catena. Kompletterat med några nyrekryteringar har vi fått ihop ett komplett och snabbfotat lag med stor kunskap inom såväl logistik- som fastighetssektor och med lång erfarenhet av att utveckla och driva börsbolag. Resultat och nyckeltal speglar inte den totala effekten efter vårt samgående med Catena. Den fulla effekten kommer att uppnås först under nästa år, då helårseffekter av bl. a. färdigställda projekt slår ut. Nyemissionen i samband med förvärvet ger nyckeltal som inte blir direkt jämförbara mellan åren utan en djupare analys.

Sammanfattningsvis så känns det som att vi redan har det mesta under kontroll och noterar såväl förbättrat driftsöverskott så väl som högre överskottsgrad. Detta gör att vi kan fortsätta växa genom såväl förvärv som genom att utveckla nya rationella och optimalt belägna logistikfastigheter. I en värld av allt tuffare konkurrens baseras vårt berättigande som leverantör på vår förmåga att hjälpa våra kunder att bli än mer rationella för att sänka sina kostnader. Samtidigt bygger vårt långsiktiga berättigande som börsbolag på vår förmåga att skapa högre avkastning än andra bolag. Vi är rustade för att lyckas med båda uppgifterna och ser fram emot ett spännande 2014” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00 Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.