Ändring av valberedningens förslag till Catenas årsstämma 2022

Kallelsen till Catenas årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 25 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och till val av styrelseledamöter. Catenas valberedning har meddelat Catena att man beslutat komplettera förslaget till val av styrelseledamöter med förslag om nyval av ytterligare en ledamot. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara åtta stycken (dagordningen, punkt 13) samt att Joost Uwents, VD för WDP, väljs till styrelseledamot (dagordningen, punkt 15).

2022-03-31 kl.14:30

Den 28 mars offentliggjorde Catena pressmeddelande ”Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner”. Mot bakgrund av de händelser som anges i pressmeddelandet har valberedningen ändrat vissa av sina förslag till Catenas årsstämma 2022. De uppdaterade förslagen innebär att valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara åtta, samt nyval av Joost Uwents och, som tidigare meddelats, omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande.

Joost Uwents har varit verksam i WDP sedan 1999 och han har varit VD i bolaget sedan 2010. Han är ingenjör och har en MBA. Hans bakgrund inom banksektorn ger honom goda kunskaper om fastigheter och finans. Joost Uwents innehar inga aktier i Catena.

Catena håller årsstämma torsdagen den 28 april 2022, kl 16:00, på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, styrelsens motiverande yttranden, redogörelser, ersättningsriktlinjer, ersättningsrapport etc., samt revisorsyttranden, samt fullmaktsformulär och uppdaterat formulär för poströstning, finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se och huvudkontoret i Helsingborg senast från och med den 7 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. 0704-31 05 45
Gustaf Hermelin, Ordförande, Tel. 0705-60 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.