Delårsrapport januari – september 2019: Rekordstor projektportfölj

2019-10-25 kl.08:00
 

  • Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 885,1 Mkr (805,4).
  • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 681,9 Mkr (610,5).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 478,0 Mkr (422,8).
  • Periodens resultat ökade till 851,8 Mkr (665,3) motsvarande ett resultat per aktie om 22,59 kr (17,74), varav värdeförändringar ingår med 583,5 Mkr (325,8).
  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 194,07 kr (164,88).

Catenas förvaltningsresultat nådde 478,0 Mkr under det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 422,8 Mkr under samma period i fjol. Den positiva resultatutvecklingen möjliggör en aktiv projektutveckling.

- I vår pågående projektportfölj finns en kvarvarande investeringsvolym om drygt 900 Mkr – en rekordhög nivå och ett arbete som i stora delar präglar verksamheten. Nybyggnation och förädling av befintliga fastigheter är båda viktiga förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Catena verkar i ett sammanhang som otvetydigt påverkar miljön. Därför är det viktigt att vi arbetar för att minimera påverkan – varje insats vi gör kan ge stora effekter. I Catenas dagliga, operativa hållbarhetsarbete finns ett starkt driv, konstaterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 11.00 den 25 oktober sker webbsändning för delårsrapporten januari-september 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q3-2019
Telefonkonferens: Sverige: +46851999383, UK: +443333009269, US: +18446251570

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                
Tel. 0706-60 83 50                                                  
benny.thogersen@catenafastigheter.se               

Peter Andersson, vice VD och CFO   
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.