Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2023 är publicerad

Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2024-03-26 kl.8.30

Ta del av Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2023 som finns tillgänglig på följande länk catena.se/investerare/rapporter, den svenska versionen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Även en engelsk översättning finns från idag tillgänglig på Catenas webbplats.

Utskrivna exemplar beställs via info@catena.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sofie Bennsten, vVD och CFO Tel. 0730-70 22 41, sofie.bennsten@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.