Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

30 december 2022 kl. 8:30

Ökningen sker mot bakgrund av den riktade nyemission av aktier som först meddelades genom Catenas pressmeddelande 29 november 2022, som med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 29 november 2022.

Det totala antalet aktier i Catena har i december 2022 ökat med 4 534 944 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 30 december 2022 uppgår till 219 491 289,60 kronor fördelat på 49 884 384 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41, sofie.bennsten@catena.se

Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.