Catena förvärvar resterande del av delägda bolag med underliggande fastighetsvärde om 560 Mkr

Catena har tillsammans med Peab under lång tid haft ett samarbete om fyra utvecklingsfastigheter i Skåne som ägts som 50/50 bolag. Uppgörelse har nu träffats innebärande att Catena förvärvar samtliga aktier i aktuella bolag. Affärerna sker som bolagsförvärv av totalt fyra bolag till ett underliggande totalt fastighetsvärde om 560 Mkr.

2017-03-30 kl. 17:45

Berörda fastigheter är Burlöv Sunnanå 12:51, en, under 2016 nybyggd, terminalfastighet om 16 940 kvadratmeter med DHL, som enda hyresgäst, med en hyresavtalstid till 2025. Den andra fastigheten i Malmö är Burlöv Sunnanå 12:52 innehållande drygt 208 000 kvadratmeter projektmark. I Helsingborg är det fastigheten Helsingborg Plantehuset 2 med logistiklager om 4 694 kvadratmeter med Freja Transport & Logistics AB, som enda hyresgäst, och med en hyresavtalstid till 2025. Den andra fastigheten i Helsingborg är projektfastigheten Helsingborg Plantehuset 3 med drygt 238 000 kvadratmeter projektmark.

Köpeskillingen för 50 procent av aktierna för samtliga bolag och fastigheter uppgår totalt till drygt 104 Mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa. Catena tillträder och Peab frånträder sin andel av bolagen och fastigheterna den 30 mars 2017.

”Det känns positivt att kunna genomföra dessa förvärv av två nyligen uppförda logistikfastigheter samt omkringliggande markområden. Affären ligger helt i linje med Catenas strategi att uppföra och förvärva moderna logistikfastigheter.” säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Mikael Halling, Senior Advisor

Tel. 070-560 00 00                                       Tel. 0730-70 22 11

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se         mikael.halling@catenafastigheter.se              

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.