Justerat stämmounderlag, Catenas årsstämma 2021

Som en följd av den riktade nyemission som Catena genomförde 31 mars 2021 justeras underlaget inför stämman avseende styrelsens yttrande kring utbetalning av vinstutdelning.

2021-04-08 kl.8.00  

Då det totala antalet aktier har förändrats har Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen justerats enligt följande:

  • Vinstutdelningen motsvarar 109 procent i sammantagen utdelning för den aktuella perioden, beräknat enligt mål (tidigare beräkning 100,1 procent)
  • Beräknat som totalt utdelningsbelopp i förhållande till resultatet efter skatt beräknas det till cirka 20 procent (tidigare beräkning cirka 19 procent)

Det kompletta stämmounderlaget inför Catenas årsstämma 2021 återfinns på https://www.catenafastigheter.se/arsstamma. En redan avlagd poströst kan ändras via Euroclear.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.