BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Fjärde kvartalet

 • Hyresintäkter 6,6 Mkr (6,5)
 • Rörelseresultat 228,6 Mkr (12,3)
 • Resultat före skatt 226,8 Mkr (10,1)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 224,6 Mkr (9,2)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 0,3 Mkr (0,8)
 • Resultat efter skatt 192,1 Mkr (6,1), motsvarande 16,61 kr/aktie (0,53)

Perioden januari-december

 • Hyresintäkter 26,6 Mkr (27,0)
 • Rörelseresultat 255,3 Mkr (94,5)
 • Resultat före skatt 246,5 Mkr (90,7)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 238,5 Mkr (86,7)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 1,4 Mkr (3,4)
 • Resultat efter skatt 206,6 Mkr (129,6), motsvarande 17,86 kr/aktie (11,21)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie

Kommentar av VD Andreas Philipson

I slutet av 2012 uppnådde Catena en viktig milstolpe då detaljplanen för våra projektfastigheter i Haga Norra godkändes av Solna stad. Det har varit mycket arbete men samtidigt har det i syfte att finna en långsiktigt hållbar lösning varit viktigt att beakta helheten med parkmarker, närboende och övrig kommersiell verksamhet.

För säkerhets skull gjorde vi till exempel nya mätningar och beräkningar av kolmonoxidhalterna i samband med detaljplaneutställningen. Efter att ha gått igenom utfallet av våra mätningar har vi försäkrat oss om att vårt fortsatta utvecklingsarbete följer regler och normer, något som också bekräftades genom stadens beslut. Därmed är vi redo för överklagandeprocessen som är den sista fasen innan vår detaljplan kan vinna laga kraft.  

Det har varit mycket fokus på Solna under kvartalet. Detta manifesterades inte minst i invigningen av Friends Arena och påbörjandet av bygget av Mall of Scandinavia. Från Haga Norra kommer det att vara gångavstånd till detta shoppingparadis som är tänkt att inrymma 250 butiker. Under hösten slog Vattenfall samman tre kontor med sammanlagt 2 000 medarbetare och flyttade till ett nytt kontor i Arenastaden. De fortsatta satsningarna i området bidrar till att göra Haga Norra attraktivt samtidigt som värdet på våra fastigheter ökar.

Catenas löpande verksamhet utvecklades fortsatt stabilt. Årets resultat före skatt uppgick till 246,5 Mkr, jämfört med 90,7 Mkr 2011. För fjärde kvartalet blev resultatet före skatt 226,8 Mkr (10,1). Efter det att detaljplanen blivit godkänd värderas våra fastigheter nu till 850 Mkr och resultatförbättringen beror främst på orealiserade värdeökningar som en följd av detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 22 februari 2013, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.