Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om nyemission

2015-11- 30 kl. 15.00

Catena AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut som framgår nedan.

Nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om nyemission av aktier. Genom beslutet ökas aktiekapitalet med högst 56 562 000 kronor genom emission av högst 12 855 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Tribona AB (publ) (Tribona). Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom tillskjutande (apport) av aktier i Tribona, varvid varje helt antal av åtta befintliga aktier i Tribona berättigar till teckning av tre nya aktier i bolaget.

Emissionen sker till fullgörande av det offentliga uppköpserbjudande som bolaget lämnat till aktieägarna i Tribona den 20 oktober 2015, som bolaget reviderade den 23 oktober 2015, enligt vad som framgår av bolagets lämnade pressmeddelanden nämnda dagar.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                        Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.