KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

Första kvartalet

  • Hyresintäkter 6,7 Mkr (6,7)
  • Rörelseresultat 4,6 Mkr (18,8)
  • Resultat före skatt 2,8 Mkr (16,5)
  • Resultat efter skatt 2,2 Mkr (12,2), motsvarande 0,19 kr/aktie (1,05)
  • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 0 Mkr (14,8)
  • Investeringar 0,2 Mkr (0,2)

Kommentar av VD Andreas Philipson

Verksamheten har fortsatt planenligt under inledningen av året. Skillnaderna i resultatet jämfört med motsvarande kvartal i fjol beror på en värdeökning på fastigheterna om närmare 15 Mkr första kvartalet 2012. Vi har en hög soliditet och våra nyckeltal ser bra ut i övrigt.

I början av året överklagades detaljplanen som godkänts av Solna stad i slutet av förra året. Överklagandena, som avser risken för buller och partikelhalter, är en del av processen vid detaljplanearbeten, särskilt vid byggnation i tättbebyggda storstadsområden.

Vi är inriktade på en stark miljöprofil i skapandet av det nya Haga Norra. När utbyggnaden är klar kommer gällande gränsvärden för buller med mera att väl underskridas. Med de miljöhänsyn vi har tagit i detaljplanen och baserat på de kontrollmätningar vi gjort ser jag därför med tillförsikt på möjligheterna att kunna bemöta eventuella miljöaspekter i den fortsatta överklagandeprocessen.

Jag känner mig trygg med att vi har gjort allt som står i vår makt vad gäller att föra processen framåt. Ambitionen är tillgodose de krav som ställs och att den fortsatta processen ska skötas så smidigt som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 24 april 2013, klockan 14.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.