Betydelsefulla vattenvårdsinitiativ längs Östersjökusten genomförs tack vare Catena

Logistikfastighetsbolaget Catena slutfinansierar ett vattenrestaureringsprojekt där två kustnära våtmarker och två kustmynnande åar ska återställas för att skapa bättre lekmiljöer för fiskar.
 

2022-11-03 kl. 09.00  

Med projektet Fyra åtgärder för mer Östersjöfisk är målet att bestånden av gädda, abborre och öring längs Östersjökusten förbättras. På köpet kommer en friskare kustmiljö med en rik biologisk mångfald och trevligare utemiljöer. Penningbyån och Bergshamraån samt Koholma och Sänsjö våtmarker i Norrtälje kommun berörs och projektet drivs av Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. För Catena är samarbeten med andra bolag, intresseorganisationer och föreningar en viktig framgångsfaktor för hållbarhetsarbetet. Förutom att bidra till bättre vattenmiljöer är Catenas ambition att ta med sig viktiga kunskaper om vattenvård – kunskaper som kan komma till nytta både i anslutning till befintliga fastigheter i samband med Catenas nybyggnationer.

- Som ägare och förvaltare av logistikfastigheter är de vattentillgångar som finns i närheten av våra fastigheter en viktig angelägenhet. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och genom att stötta och arbeta tillsammans med Sportfiskarna i detta projekt kan vi lära oss mer för att på bästa sätt utveckla vårt eget arbete kopplat till vattenvård och biodiversitet, säger Amanda Thynell som är hållbarhetschef på Catena.

Det aktuella projektet har sedan tidigare beviljats statligt stöd med stöd av förordningen för vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) men den statliga delen av finansieringen får inte överstiga 80 procent av de totala kostnaderna. Genom Catenas finansiella stöttning kan nu projektet sättas i gång.

- Vi är mycket glada för att Catena vill bidra till Sportfiskarnas arbete med att hjälpa ostkustens fiskebestånd och kustens ekologi. Med en stark medfinansiär som Catena i ryggen kan vi på Sportfiskarna i ännu ett projekt nu lägga allt fokus på att få till stånd konkret vattenvård med siktet inställt på mer fisk i friska vatten, säger Nils Ljunggren, chef för Sportfiskarnas Region Mitt.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Amanda Thynell, Hållbarhetschef, Tel 0725-10 03 01 amanda.thynell@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.