Catena lämnar bud på två fastigheter om 396 Mkr i Haninge och Nässjö

2014-02-05 Kl: 13:00

Catena har efter förhandling lämnat ett slutligt bud till Logistikkbygg 1 AS, ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS, om förvärv av två fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 396 Mkr. Budet förväntas att antas senast den 13 februari 2014, efter godkännande från generalförsamlingen i Logistikkbygg 1 AS.

Fastigheterna Lagret 1 i Nässjö omfattar 24 404 kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta och Jordbromalm 4:33 i Haninge omfattar 23 547 kvadratmeter logistikyta. Fastigheterna upplåts med äganderätt och det tänkta förvärvet sker i två separata bolag. Fastigheterna är uthyrda till en hyresgäst per fastighet med kontrakt giltiga till 2020 och 2024. Den tänkta köpeskillingen ska delvis erläggas genom en revers om 50 Mkr, vilken säljaren förbinder sig att överlämna till Catena som betalning för nyemitterade aktier. Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB med förslag till beslut om apportemission kommer att ske snarast efter att budet har antagits av Logistikkbygg 1 AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD  Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00   Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.