Delårsrapport januari – juni 2014

2014-07-08 kl. 08:30

  • Fastighetsintäkterna ökade med 45 procent till 211,6 Mkr (146,0).
  • Driftsöverskottet ökade med 60 procent till 160,4 Mkr (100,1).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 102,1 Mkr (75,3).
  • Periodens resultat blev 46,8 Mkr (72,8), motsvarande ett resultat per aktie om 1,85 kr (6,34), varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 21,9 Mkr (9,9). Minskningen av periodens resultat mot föregående år beror på värdeförändringar på derivat som ingår med -64,0 Mkr (0,0).

“Catena uppvisar en markant förbättring av förvaltningsresultat och operativt kassaflöde under första halvåret. En kraftig ökning av intäkterna i kombination med marginell ökning av fastighetskostnaderna gör att vi levererar på ett mycket tillfredsställande sätt. Förvaltningsresultatet ökar med hela 36 procent till 102 Mkr. 

Varför är det då så viktigt med ett starkt förvaltningsresultat och ett starkt operativt kassaflöde? Med en genomsnittlig avkastning på våra logistikfastigheter på dryga 7 procent och en låneränta på knappa 3 procent generar vår fastighetsverksamhet ett stort överskott som andas långsiktig stabilitet. Ett starkt operativt kassaflöde borgar för att vi ska kunna fortsätta att växa både genom investeringar i befintliga fastigheter och förvärv av nya, ge en hög utdelning till våra aktieägare och slutligen ha en hög beredskap för fluktuationer i finansieringskostnader. Personligen tror jag att förmågan att skapa goda kassaflöden kommer att vara vårt signum", säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD   Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00     Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.