Catena välkomnar Handelsbanken som affärspartner - tecknar lån med grön prägel

Catena tecknar ett nytt lånavtal med Handelsbanken. Avtalet omfattar kriterier kopplat till energiprestanda för två av Catenas fastigheter.

3 april 2023 kl. 14:00

Catena arbetar målinriktat för att uppnå en uthållig och lönsam verksamhet vilket innefattar ett hållbart och klimatvänligt arbetssätt. Tillsammans med Handelsbanken har Catena under mars månad tecknat en ny kreditfacilitet med gröna villkor. Faciliteten finansierar två fastigheter - Jordbromalm 4:41 i Haninge som har energiklass B och Glasblåsaren 14, Linköping som har energiklass F. Jordbromalm 4:41 lever idag upp till kraven för en grön klassificering. För Glasblåsaren 14 är ambitionen att transformera fastigheten under lånets löptid för att också bli tillräckligt energieffektiv för en grön klassificering.

Catenas långsiktiga ambition är att senast till 2030 bli nettonoll i växtgasutsläpp för hela sin verksamhet inkluderat Scope 3.

- Vi på Catena är glada att kunna välkomna en nygammal affärsrelation med Handelsbanken som vi uppskattar som en långsiktig aktör. Tillsammans kan vi bidra med flera positiva insatser för en hållbar verksamhet. Den finansiella sektorn har stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare känner vi ett stort ansvar att bidra till detta, säger David Silvesjö, Finanschef, Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Silvesjö, Finanschef, Tel. 0730-70 22 22, david.silvesjo@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.