Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om överlåtelse av Catena i Solna AB

2015-06-23 kl. 16:30

Catena AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades det beslut som framgår nedan, i enlighet med Styrelsens förslag till Beslut om godkännande av avyttring.

Catenas extra bolagsstämma har beslutat godkänna bolagets överlåtelse av det av bolaget helägda dotterbolaget Catena i Solna AB och indirekt fastigheterna Solna Stora Frösunda 2 och Solna Hagalund 2:2. Köpare i den föreslagna transaktionen är ett helägt dotterbolag till Fabege AB (publ). Fabege innehar ca 10,2 % av samtliga aktier i bolaget. Försäljningen är därmed att bedöma som en transaktion med närstående och god sed på aktiemarknaden kräver därför att förvärvet godkänns av bolagsstämman, som så skett.

Aktieägaren Fabege AB (publ) avstod från att rösta avseende förslaget. Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

Efter stämman har Fabege tillträtt aktierna i Catena i Solna AB tillika fastigheterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                        Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.