Sedan den 4 oktober 2023 är Bockasjö en del av Catena!

Bockasjö är en av landets mest framgångsrika utvecklare inom logistikfastighetssegmentet och har sedan 2004 uppfört cirka 35 större logistikfastigheter med en total yta om mer än 1 miljon kvadratmeter. 

Genom att tillföra kapacitet och sammanföra två framgångsrika och effektiva affärsmodeller bibehåller Catena ett högt tempo i projektutvecklingen och kan fortsätta överträffa förväntningar i varje leverans.

Pressmeddelande 23 juli 2023: "Catena accelererar sin projektkapacitet genom förvärv av Bockasjö"

Kontakta oss

Söker du någon som tidigare har arbetat på Bockasjö? Du hittar alla Catenas medarbetare här.