Catenas valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningens ledamöter inför Catena AB:s årsstämma 2024 har nu utsetts.

2023-10-13 kl.12:00

Catenas årsstämma den 27 april 2023 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden uppmana nästa ägare i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har konstituerat sig enligt följande:

Lennart Mauritzson, utsedd av Backahill Inter AB samt styrelseordförande
Markus Wallentin utsedd av WDP NV/SA
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments                                                     

Valberedningens ordförande är Markus Wallentin medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 41,95 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2023.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Markus Wallentin, Ordförande i valberedningen, Tel. +46 704 98 98 18
Lennart Maurtizson, Styrelsens ordförande, Tel. +46-725 70 80 80

Följ oss: catena.se / LinkedIn


Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.