WELL är den mest omfattande certifieringen som fokuserar på människors välmående och hälsa. Certifieringen är framtagen av International Well Building Institute och tar hänsyn till både sociala och fysiska miljöer.

WELL ersätter inte utan kompletterar Catenas andra miljöcertifieringar.