Genom att miljöcertifiera sina byggnader och som medlem i Swedish Green Building Council bidrar Catena med sina fastigheter till kunskapsökning och utveckling av metoder för mer hållbara logistikbyggnader. Samtidigt ökar Catena sin interna kunskap kring ämnet med hjälp av nätverk och utbildningar organiserade av SGBC.

Swedish Green Building Council är en intresseorganisation som utvecklar och påverkar bebyggelsen på ett hållbart sätt. Organisationens medlemmar är företag och organisationer som vill skapa bättre byggnader och platser i vårt samhälle. Läs mer om SGBC här.

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Certifieringen ställer hårda krav, som skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och som också innebär en bättre investering. BREEAM-SE är anpassat efter svenska regler och standarder, men skapar en fastighet som kan jämföras på en internationell marknad och både internationella och svenska investerare anser att detta ger ett högre värde.