På en 25 000 kvm stor markarea på strategiskt logistikläge i Åstorps kommun har Catena uppfört ett nytt distributionscenter om 10 800 kvm bestående av både kyl och frys samt en mindre del kontor. Fastigheten färdigställdes 2021 och hyresgäst är Seafrigo Nordic.

Den nya fastigheten har en lagringskapacitet på 25 000 pallar, en större installation för infrysning av livsmedel samt reservkraft som garanterar kyla och drift även vid längre strömavbrott. Anläggningen är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och på taket har en solcellsanläggning installerats.

Fakta

Område: Åstorp
Kommun: Åstorps kommun
Kommunikationer: Mycket nära access till E4
Status: Färdigställt

Org 22B11e0649c5c7e8 1623159870000

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.