Catenas valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-21 kl.12:00 

Catenas årsstämma den 28 april 2022 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden uppmana nästa ägare i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har konstituerat sig enligt följande:

Lennart Mauritzson, utsedd av Backahill Inter AB samt styrelseordförande
Anders Nelson utsedd av WDP NV/SA
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments                                                      

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 43,5 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2022.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. +46-704 31 05 45
Lennart Maurtizson, Styrelsens ordförande, Tel. +46-725 70 80 80

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.