Delårsrapport januari – mars 2014

2014-05-06 kl. 14:45

• Fastighetsintäkterna ökade till 100,1 Mkr (76,2)

• Driftsöverskottet ökade till 71,0 Mkr (49,1)

• Förvaltningsresultatet ökade till 42,7 Mkr (37,4)

• Periodens resultat blev 22,8 Mkr (32,4) motsvarande ett resultat per aktie om 0,90 kr (2,83), varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 11,8 Mkr (4,3). Minskningen av periodens resultat mot föregående år beror på värdeförändringar på derivat som ingår med -25,3 Mkr (0,0)

  Väsentliga händelser under första kvartalet

• Catenas aktier handlas från och med den 2 januari 2014 på NASDAQ OMX Stockholm–Nordiska listan Mid Cap

• Catena har förvärvat två fastigheter om 396 Mkr i Haninge och Nässjö. Fastigheterna omfattar 48 000 kvm logistikyta med en årshyra om ca 32 Mkr

• En nyemission om 446 469 aktier har genomförts, vilket har ökat antalet aktier i Catena till 25 641 921

Bra kassaflöde, högre uthyrningsgrad och en överskottsgrad som steg till 71 procent. 2014 har börjat bra med ett starkt första kvartal. Catena redovisar ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 42,5 Mkr (37,2). Även resultatmässigt ser årets första kvartal bra ut med ett driftsöverskott på 71,0 Mkr (49,1) efter en ökning med hela 45 procent och ett förvaltningsresultat uppgående till 42,7 Mkr (37,4) motsvarande en ökning på 14 procent. Vi noterar, trots en del stora uppsägningar, en positiv utveckling av uthyrningsgraden, som i slutet av kvartalet uppgick till dryga 88 procent, att jämföra med 87 vid årsskiftet. Mest glädjande är även den positiva utvecklingen av överskottsgraden som för kvartalet uppgår till goda 71 procent, mycket bra för att vara ett vinterkvartal, föregående år nådde vi 70 procent på helårsbasissäger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD      Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00      Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.