Catenas valberedning inför årsstämman 2018

2017-10-12, kl. 14.00

Catena årsstämma den 27 april 2017 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Fredrik Widlund utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gustaf Hermelin, styrelsens Ordförande och utsedd av SFU Sverige AB                                                                                          

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 57 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2017.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson                                                    Gustaf Hermelin

Ordförande i valberedningen                              Styrelsens ordförande

Tel. +46-704-31 05 45                                        Tel. +46-705-60 00 00

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.