Catena påbörjar utveckling av Logistikposition Söderåsen

Med en lagakraftvunnen detaljplan kan nu utvecklingen av nya Logistikposition Söderåsen i Bjuvs kommun inledas.

2023-10-10 klockan 8.00

Catena äger sedan en tid tillbaka fastigheten Vrams Gunnartorp 1:15 i Bjuvs kommun. Fastigheten ligger på ett utmärkt logistikläge i nära anslutning till E4, med snabb access till E6 och omfattar en markyta om totalt 565 000 kvm. Detaljplanen för området har nu vunnit laga kraft, vilket öppnar upp för etablering av hållbara och effektiva logistikanläggningar som kan möjliggöra 2000 nya arbetstillfällen.

- Vi ser fram emot att komma i gång med att utveckla området och att etablera Logistikposition Söderåsen. Platsen kommer att spela en viktig roll som ett nav i det logistiska nätverk som försörjer Skandinavien med gods och varor, konstaterar Catenas VD Jörgen Eriksson.

- Det är en fantastisk nyhet att planen nu äntligen vinner laga kraft. Den nya logistikanläggningen är inte bara fantastiska nyheter för Bjuv med ännu fler arbetstillfällen utan en angelägenhet för hela regionen. Jag välkomnar Catena och ser fram emot att de inom kort lämnar in en bygglovsansökan, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande.  

Logistikanläggningar ska vara attraktiva arbetsplatser där människor trivs. Vid byggnationer ställer Catena därför höga krav och arbetar med certifieringar som ett verktyg för att säkerställa robusta och resilienta byggnader. Åtgärder för att minimera byggnaders CO2-avtryck är en viktig del i såväl projektutveckling som drift. Catena eftersträvar också smarta lösningar för energiförsörjning, där en kombination av solceller och batterilagring blir allt vanligare. Vidare ställer Catena höga krav på den arkitektoniska utformningen och främjar biologisk mångfald vid logistikanläggningar genom att skapa välgenomtänkta grönytor.

Den aktuella marken ligger nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde. Där opererar sedan tidigare Seafrigo i en nybyggd logistikanläggning som Catena uppförde 2021 på fastigheten Broby 57:5.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Göran Jönsson, regionchef Helsingborg, Tel. 0730-70 22 66 goran.jonsson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.