Ledningsförändring på Catena

Catena utser David Silvesjö till Finanschef och Malin Nissen till Chef Affärsstöd, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.

2021-08-30 kl.11.00  

David Silvesjö, som har varit anställd i Catena sedan 2018, kommer närmast från en roll som Finanscontroller/IR och har innan han kom till Catena en bakgrund med tyngdpunkt på finansiering från olika befattningar inom både fastighetsbranschen och bank/investmentbanksektorn. Han efterträder Peter Andersson som övergår till en roll som Senior Advisor på Catena.

- David har en bred och gedigen kompetens och erfarenhet och kan som ny Finanschef på ett smidigt sätt fortsätta utveckla det arbete som Peter framgångsrikt drivit inom finansieringsområdet sedan 2013, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Malin Nissen har varit anställd i Catena sedan 2019 i rollen som HR-chef och har innan dess en bakgrund inom HR-området som konsult samt i olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet. Hennes nya roll som Chef Affärsstöd omfattar de koncerngemensamma funktionerna HR, kommunikation och hållbarhet. Rollen har utgjort en del av Catenas ledningsgrupp sedan 2020, sedan den inrättades har vVD/CFO Sofie Bennsten haft ansvaret temporärt.

- Vi är glada att Malin vill fortsätta leda dessa viktiga funktioner framåt i en övergripande roll som både skapar effektiva beslutsvägar och på ett bra sätt möjliggör kunskapsdelning i hela verksamheten. Aktivitetsnivån är mycket hög inom HR, kommunikation och hållbarhet och på detta sätt kan vi använda både Malins och Sofies strategiska kompetenser och goda ledaregenskaper på bästa möjliga sätt, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs i månadsskiftet augusti/september 2021 bestå av följande personer och befattningar: VD Jörgen Eriksson, vVD/CFO Sofie Bennsten, Finanschef David Silvesjö och Chef Affärsstöd Malin Nissen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.