Catena investerar 80 Mkr och tecknar hyresavtal med Bring i Linköping

2017-08-30 kl. 15:30

Catena har från kommunen förvärvat Mappen 4 i Linköping. På den drygt 22 000 kvadratmeter stora markarean kommer Catena uppföra ett nytt distributionslager om cirka 6 000 kvadratmeter bestående av både kyl- och fryslager samt en mindre del kontor. Investeringen uppgår till 80 Mkr.

Fastigheten är väl belägen utmed väg 35 med nära tillfart till E4:an och flygplatsen i Linköping och gränsar till Catenas andra fastighet i området, Mappen 3, och blir därmed ett större livsmedelskluster.

Catena har idag tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Bring som kommer hyra 2 400 kvadratmeter av den nya fastigheten. Byggnationen startar under hösten och Bring planerar flytta in i fastigheten under sommaren 2018.

Östergötland är ett av våra strategiska satsningsområden och ett viktigt tillväxtområde, säger Bring Frigos VD Per Gränse. Den nya terminalen ger oss möjligheten att både öka vår kapacitet och vår kvalitet så att vi, tillsammans med våra kunder, ökar vår konkurrenskraft, avslutar Per”

Ytterligare förhandlingar pågår med fler hyresgäster och fullt uthyrd uppgår hyresvärdet på årsbasis till cirka 7 Mkr.

”Vi är mycket nöjda med att kunna utveckla vårt samarbete med Bring som löser vardagslogistiken för både stora och små verksamheter i hela Norden. Att bygga intill en av våra egna fastigheter ger oss driftsfördelar och möjliggöra hyresgästernas optimering av ytorna i båda fastigheterna.” säger Catenas VD, Benny Thögersen, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                               Maths Carreman, regionchef Stockholm

Tel. 0706-60 83 50                                    Tel. 0730-70 22 12

benny.thogersen@catenafastigheter.se   maths.carreman@catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.