Catena lägger bud på fastighetsportfölj

Catena har för avsikt att förvärva två fastigheter från Halmslättens Fastighets AB.

2022-02-21 kl.16.00  

Affären är planerad som en bolagstransaktion där Halmslättens Fastighets AB säljer samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB som äger koncernens fastighetsportfölj. Transaktionen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 520 Mkr. Den aktuella fastighetsportföljen omfattar fastigheterna Vrangelsro 5:4 i Halmstad kommun samt Logistiken 3 i Umeå kommun.

Affären är enligt avsiktsförklaringen villkorad av att säljaren godkänner försäljning vid en extra bolagstämma samt att Catena kan genomföra en due diligence-process. Därefter kan ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås.

Uppfylls förutsättningarna beräknas transaktionen kunna genomföras i början på andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.