Catena förvärvar logistikfastigheter av Kilenkrysset och emitterar nya aktier

Catena förvärvar och tillträder idag fem logistikfastigheter till ett värde av 1,1 Mdkr. Köpeskillingen betalas delvis via 1 678 017 nyemitterade Catena-aktier och Kilenkrysset blir därmed en av de fem största aktieägarna i Catena. Kilenkrysset och Catena inleder ett samarbete inom logistiksektorn.

2017-12-15 kl. 13:30

Catena och Kilenkrysset har idag tecknat avtal om att Catena förvärvar fem fastigheter i Stockholmsregionen till ett underliggande fastighetsvärde om 1 104 Mkr. Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffärer och köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 608 Mkr, varav 250 Mkr erläggs i form av reverser vilka säljarna enligt avtalet överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena. I övrigt finansieras förvärvet initialt via egen kassa.

Emissionen sker för att delfinansiera förvärvet. Emissionen riktas till säljarna, Kilenkryssets helägda dotterbolag Rödfalken Invest AB och Mino 425 AB, u.ä.t. Kilen 128 Strängnäs AB. Emissionen har fulltecknats och betalats genom förvärvet. Emissionen innebär ett kapitaltillskott om 250 Mkr enligt ovan. Teckningskursen i emissionen om cirka 149 kr per Catena-aktie baseras på de tio senaste handelsdagarnas snittkurs och innebär att Kilenkrysset, genom dotterbolag, äger 1 678 017 nya aktier i Catena, vilket motsvarar 4,49 procent av samtliga aktier efter emissionen. Nyemissionen är beslutad av Catenas styrelse med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma 2017.

Fastigheterna är samtliga belägna i Stockholmregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 91,5 tkvm, ett hyresvärde om 57 Mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid på 9,6 år. Eskilstuna Källstalöt 1:6 och 1:7 är ett logistiklager med en uthyrningsbaryta om 32.200 kvm med Volvo som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr. Enköping Stenvreten 8:33 är ett fryslager med en uthyrningsbar yta om 10 876 kvm med Coop som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr. Sigtuna Rosersberg 11:81 är ett distributionslager med en uthyrningsbar yta om 22 605 kvm med Samdistribution som hyresgäst och med ett hyresvärde om 15,2 Mkr. Sigtuna Rosersberg 11:116 är ett logistiklager med uthyrningsbar yta om 10 072 kvm med Stena Recycling som hyresgäst och ett om hyresvärde 9,6 Mkr. Norrköping Statorn 31 är ett logistiklager med en uthyrningsbar yta om 15 708 kvm, varav 2 281 kvm vakant. Hyresgäster är Ocay och Strukton Rail och fastigheten har ett hyresvärde fullt uthyrd om 6,9 Mkr. På fastigheterna finns ytterligare byggbar mark i storleksordningen om cirka 150 000 kvm.

”Det finns några personer jag ser upp till inom svenskt näringsliv - två av dem är Erik Paulsson och Gustaf Hermelin. Erik och Gustaf har en beundransvärd historia av att utveckla inte bara fastigheter utan även hela stadsdelar, och de delar samtidigt Kilenkryssets affärskultur och värdegrund. Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, och dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer.” säger Jan Persson, styrelsens ordförande i Kilenkrysset, jan.persson@kilenkrysset.se.

”Förvärvet stärker positionen i Mälardalen med, för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktigt och stark ägare med stor fastighetskompetens.” säger Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande i Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Styrelsens ordförande, Tel. 0705-60 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se  

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se 

Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Tel. 0730-70 22 12, maths.carreman@catenafastigheter.se  

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.