Delårsrapport januari – juni 2017

Catena fortsätter att leverera enligt plan där fortsatt fokus på att göra rätt saker och saker på rätt sätt ger resultat både för Catena och våra kunder

  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 433,6 Mkr (378,0).
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 330,3 Mkr (277,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 219,3 Mkr (143,7).
  • Periodens resultat ökade till 336,2 Mkr (103,3), motsvarande ett resultat per aktie om 8,80 kr (3,21), varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 230,9 Mkr (133,5), värdeförändringar på goodwill med -76,6 Mkr (-38,9) och värdeförändringar på derivat ingår med 7,9 Mkr (-140,5).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 141,1 kr (130,1).

Det är naturligtvis glädjande för en nytillträdd VD att kunna lämna en stark rapport för årets första halvår. Med en lång bakgrund inom idrottens värld känns det extra bra att kunna leverera mot våra uppsatta mål. Ett förvaltningsresultat om 219 Mkr vilket är en ökning om 53 procent innebär att vi når målet om hälften kvar på en omsättning om 434 Mkr. Överskottsgraden landar för det första halvåret på 76,2 procent och det enskilda kvartalet på 78,2 procent. Som sagt, vi är stolta över att leverera ett starkt kassaflöde helt i linje med våra kommunicerade ambitioner. Vi kommer fortsatt att fokusera hårt på vårt kassaflöde genom att säkra en hög överskottsgrad samtidigt som vi växer med projekt i form av ny och tillbyggnader i attraktiva områden.

De bakomliggande trenderna är både starka och tydliga vad gäller varuflöden. Retail i stort behåller sina positioner, e-handeln specifikt växer fortsatt med en årstakt om 17-18 procent och mat konsumerar vi som aldrig förr och gärna utanför det egna hemmet. Catena är väl positionerade inom dessa segment och med en markreserv om 1 500 000 kvadratmeter och stor efterfrågan ser vi goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

Som ny på posten som VD är jag otroligt glad över att ha fantastiska människor omkring mig såväl som en välsmord och effektiv organisation. Genom fortsatt bra fotarbete, fokus på tillväxt genom nyproduktion och glädje i vardagen ska Catena leverera på högsta nivå. säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.