Catena förvärvar logistikfastighet i Åhus för 20 Mkr

2015-05-19 kl. 12.00

Catena har tecknat avtal om förvärv av Misteln 1 i Åhus, Kristianstads kommun, från Van Dieren Sweden AB. Fastigheten har ett fastighetsvärde om 20 Mkr och upplåts med äganderätt och förvärvet sker via bolag. På fastigheten, som har en markareal på 22 000 kvadratmeter, finns hårdgjorda uppställningsytor och ett logistiklager om ca 2 000 kvadratmeter i nära anslutning till E22. Fastigheten är nyuppförd och ett 10-årigt avtal har tecknats med Van Dieren Sweden AB. Hyresintäkten uppgår årligen till cirka 1,4 Mkr.

”Förvärvet stärker Catenas position och marknadsnärvaro i region Öresund och medför framför allt ett utökat samarbete med en stor och expansiv kund” säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                       Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                          Tel. 0730-70 22 44         

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.