Catenas valberedning inför årsstämman 2016

2015-10-08 kl. 12.00

Catena årsstämma den 28 april 2015 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                              

Åsa Bergström utsedd av Fabege AB (publ)                                                                      

Svante Paulsson utsedd av Backahill AB                                                                                        

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Valberedningens ordförande är Åsa Bergström medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 78 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2015.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Åsa Bergström                                      Henry Klotz

Ordförande i valberedningen                 Styrelsens ordförande

Tel. 08-555 148 29                                Tel. +44 (0) 7766 205 145

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.