Catena säljer fastighet i Göteborg

Catena fortsätter sin renodling och stärker kassan

2015-12-16 kl. 16.00

Catena har idag, den 16 december 2015, tecknat avtal med Stena Fastigheter Göteborg AB och Ikano Bostad AB om att avyttra fastigheten Högsbo 21:2 i Västra Frölunda strax söder om Göteborg. Stena och Ikano Bostad förvärvar vardera 50 procent av bolaget Fastigheten Preppen HB som äger fastigheten. Pripps och sedermera Carlsberg har tidigare haft sin verksamhet på fastigheten, som till största delen består av logistikytor och kommersiella lokaler. Fastigheten är idag fullt uthyrd och drygt 66 000 kvadratmeter stor med en tomtareal om ca 155 000 kvadratmeter. Hyresintäkten är på årlig basis drygt 56 Mkr med en genomsnittlig hyresavtalstid på 3,7 år. Några av de största hyresgästerna på fastigheten är DHL, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, Mat.se och Mekonomen.

Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 580 Mkr med tillträde i mitten av januari 2016. Försäljningen tillför Catena ett positivt resultat om ca 50 Mkr före skatt som kommer tillföras resultatet 2015 genom orealiserade värdeförändringar på fastigheten. Genom transaktionen stärks kassan i Catena med cirka 220 Mkr.

”Fastigheten är ur Catenas perspektiv färdigutvecklad och tillför likviditet att användas för investeringar i Catenas kärnverksamhet som är väl placerade och moderna logistikfastigheter.” säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

”Vår strategi är att långsiktigt äga och utveckla fastigheter i centrala lägen i de tre storstadsområdena. Förvärvet i Högsbo ligger helt i linje med detta. Stena Fastigheter och Ikano Bostad är båda långsiktiga bolag och vi ser en styrka i att gemensamt få möjlighet att fortsätta förvalta och utveckla området i framtiden”, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

”Det här är ett område med god, långsiktig utvecklingspotential, som ytterligare stärker vår närvaro på Göteborgsmarknaden”, säger Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad. ”Stena Fastigheter är dessutom en väletablerad och kundfokuserad fastighetsaktör som vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                             Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                                Tel. 0730-70 22 44         

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.