Catena samverkar på olika sätt med skolor, universitet och högskolor. Det är en möjlighet att dela med oss av vår kunskap men också ett sätt att själva lära oss mer och få nya perspektiv.

Just nu – verkar för lokalt lärande

Som medlem i Ängelholms Akademi verkar Catena för nya studiemöjligheter i Ängelholm som är en kommun där vi har flera fastigheter. Närheten till goda kommunikationer gör läget perfekt och vi har sedan länge mycket goda relationer med både näringsliv och samhälle på orten.

Ambitionen är fortsätta etablera Ängelholm som ett självklart logistiskt nav för framtidens handel. Därför vill vi även bidra till att utveckla förutsättningarna för högre utbildning och forskning lokalt. Det tror vi kommer att öka attraktionskraften ytterligare och bidra till en välmående arbetsmarknad och ett vitalt näringsliv över tid.