Ättekulla

På utmärkt logistikläge i Ättekulla, Helsingborg har Catena uppfört ytterligare en logistikanläggning för PostNord TPL.

På Catenas befintliga mark Bunkagården Mellersta 1 har en 16 478 kvm stor logistikanläggning uppförts. Anläggningen är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och taket har förberetts för en solcellsanläggning. Ett 10-årigt avtal har tecknats med PostNord TPL. Den aktuella marken ligger intill Bunkagården Mellersta 2 där PostNord är Catenas hyresgäst sedan tidigare. Med nybyggnationen nyttjas marken effektivt då den nya anläggningen kommer att dela rangerytor och parkeringsplatser med den befintliga.

Catena hyr nu ut drygt 75 000 kvm logistikyta till PostNord bara i Helsingborg – senast var det den nybyggda terminalen på Logistikposition Tostarp om 18 300 kvm som togs i drift.

Fakta

Område: Ättekulla
Kommun: Helsingborg
Kommunikationer: Närhet till E4, stadsnära
Status: Färdigställt

Adobestock 266918659

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.