DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013

Andra kvartalet

 • Hyresintäkter 6,6 Mkr (6,6)
 • Rörelseresultat 38,4 Mkr (3,8)
 • Resultat före skatt 36,8 Mkr (1,4)
 • Resultat efter skatt 29,0 Mkr (1,1), motsvarande 2,51 kr/aktie (0,09)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 34,3 Mkr (-0,5)
 • Investeringar 0,5 Mkr (0,5)

Perioden januari-juni

 • Hyresintäkter 13,3 Mkr (13,3)
 • Rörelseresultat 43,0 Mkr (22,6)
 • Resultat före skatt 39,6 Mkr (17,9)
 • Resultat efter skatt 31,2 Mkr (13,3), motsvarande 2,70 kr/aktie (1,15)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 34,3 Mkr (14,3)
 • Investeringar 0,7 Mkr (0,7)

Kommentar av VD Andreas Philipson

Verksamheten var fortsatt stabil under första halvåret. Skillnaderna i resultat jämfört med motsvarande period i fjol beror främst på en ökning av fastighetsvärden med drygt 34 Mkr under kvartalet. Den bedömda värdeökningen beror i allt väsentligt på reducerade riskfaktorer i takt med att våra planer steg för steg konkretiseras.

Vår detaljplan överklagades i början av året och avser befarat buller samt partikelhalter. Under kvartalet har vi verkat för att överklagandeprocessen ska löpa så smidigt som möjligt. Catena är inriktat på en stark miljöprofil för det nya Haga Norra. Vår ambition är att uppfylla samtliga krav för att säkra den bästa miljön. Baserat på de kontrollmätningar vi har gjort samt med de miljöhänsyn vi tar i detaljplanen, känner jag mig trygg med att vi kommer att klara gränsvärdena när utbyggnaden är klar.

Dialogen och förberedelserna fortgick för att identifiera morgondagens kommersiella hyresgäster till våra fastigheter.

I övrigt var aktiviteten och intresset fortsatt stort under kvartalet för vad som händer i närområdet med bland annat Arenastadens framväxt liksom utbyggnaden av Nya Karolinska i Hagastaden. Det visade sig inte minst när Nya Karolinska höll öppet hus och cirka 1 000 besökare strömmade till. Spännvidden i det som kommer att erbjudas i Haga Norra och dess närområde i form av arbetstillfällen, bostäder, shopping, underhållning och fritid gör vårt läge mycket intressant.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 9 augusti 2013, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.seAdobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.