Delårsrapport januari – mars 2022: Catena befäster positionen som ledande inom logistikfastigheter

Hyresintäkterna för kvartalet ökade till 377 Mkr (329) och driftsnettot ökade till 295 Mkr (259). I en orolig omvärld står Catena starka och logistikens samhällsbärande funktion blir bara tydligare. Under kvartalet har nya projekt påbörjats, nya moderna logistikfastigheter har förvärvats, en stark och långsiktig ägare har välkomnats och organisationen har förstärkts ytterligare.

2022-04-28 kl.15.00  

  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 377 Mkr (329).
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 295 Mkr (259).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 227 Mkr (188).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 757 Mkr (680)
  • Periodens resultat ökade till 909 Mkr (756), motsvarande ett resultat per aktie om 22,04 kr (19,95).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 347,74 kr (276,29).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- Behoven av moderna och hållbara logistikfastigheter i rätt lägen är stort och Catena har ett starkt och unikt kunderbjudande som är attraktivt för många aktörer. Trots en orolig omvärld där eftereffekterna av bland annat Covid-19 och kriget i Ukraina påverkar bland annat byggpriser upplever vi en fortsatt stark efterfrågan.

- Intresset för Catena har vuxit de senaste åren på den skandinaviska marknaden men även internationellt. Under kvartalet har vi fått en ny, långsiktig och strategisk ägare i Catena. Möjligheterna till synergier mellan Catena och WDP är stora och det finns en potential i ett utvecklat, strategiskt samarbete där båda bolagens tillväxtresa kan accelereras.

Klockan 8.30 den 29 april 2022 sker webbsändning för delårsrapporten januari – mars 2022.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2022
Telefonkonferens: Sverige: +46850558352 UK: +44 3333000804 PIN UK: 81039272# US: +1 6319131422 PIN US: 81039272#
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.