Catena uppför en ny terminal i Sundsvall

Catena bygger en ny kylterminal i Sundsvall om 5 012 kvm med en total investering om 120 Mkr. Ett tioårigt hyresavtal är tecknat med Kyl & Frysexpressen.

2023-06-26 kl.08:00  

Den nya terminalen blir 5 012 kvm stor och kommer hantera kyl och frysvaror med möjlighet till expansion om 500 kvm. Terminalen uppförs på fastigheten Klökan 1:25 med en tomtyta om drygt 17 500 kvm. Fastigheten ligger i nära anslutning till Catenas övriga fastigheter i regionen. Catena har tecknat ett tioårigt hyresavtal med logistikbolaget Kyl & Frysexpressen Nord AB för samtliga ytor i den nya terminalen.

Terminalen kommer certifieras enligt BREEAM Very Good och utrustas med solceller på taket. Vidare kommer en biodiversitetsutredning genomföras för att maximera grönytorna på fastigheten.

- Catena ser stora möjligheter i Norrland med sin expansiva gröna industri som växer kraftigt i regionen. Den logistiska infrastrukturen i regionen behöver expanderas och här kan Catena bistå som partner till våra kunder. Vi är glada att kunna bistå Kyl- & Frysexpressen i deras expansion i Sundsvall med en ny och modern kylterminal, säger Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm, Catena.

- Vi väljer att investera i Sundsvall då vi ser stora möjligheter i regionen. Våra befintliga kunduppdrag ökar och nya kunder tillkommer vilket gör att vi börjar växa ur vår befintliga terminal. Förutom att den nya terminalen blir större och mer modern, kommer den att innehålla både kyl- och fryslager. Det innebär att Sundsvall blir en lagringspunkt även för frysvaror framöver. Med denna satsning framtidssäkrar vi hantering och distribution av kylda och frysta varor till våra kunder i Medelpad och Hälsingland, säger Jon Widell, koncernchef för Kyl- och Frysexpressen.

Sammanfattning

  • Terminalens uthyrningsbara yta blir 5 012 kvm med en expansionsmöjlighet om 500 kvm
  • Investeringen inkluderat markförvärvet väntas uppgå till 120 Mkr
  • Investeringen finansieras via egna medel och tillgängliga krediter
  • Beräknat driftnetto uppgår till cirka 8,1 Mkr
  • Hyresgästen Kyl & frysexpressen har tecknat ett tioårigt hyresavtal för samtliga ytor
  • Målsättningen är att terminalen ska certifieras enligt BREEAM Very Good
  • Byggnationen inleds Q3 2023 med inflyttning Q3 2024
     

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm, Tel. 0730-70 22 36, tobias.karlsson@catena.se

Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.